Uitstoot naar lucht door de veeteelt in Vlaanderen

Met behulp van deze tool kan u een theoretische inschatting maken van de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden op uw landbouwbedrijf. Deze tool dient als hulp bij het invullen van het Integraal Milieujaarverslag (IMJV). In de berekeningen wordt gebruik gemaakt van emissiefactoren die geĆÆnterpreteerd dienen te worden als gemiddelde waarden voor Vlaanderen. De werkelijke emissie van uw bedrijf zal in meer of mindere mate afwijken van het resultaat van deze berekeningen.

Na het aanklikken van de knop "Aan de slag" doorloopt u stap na stap alle invulvelden. Finaal wordt de emissie per emissiestadium weergegeven.
Tip: neem uw meest recente mestbankaangifte bij de hand, zodat u de gegevens eenvoudig kan overnemen.