Dieren

Voeg dieren toe

Diercategorie Diersubcategorie Staltype Aantal dieren N-excretie (kg N per dier) Percentage vloeibare mest PAS-maatregel 1 PAS-maatregel 2