Emissies Start nieuwe berekening

Exporteer ingeschatte bedrijfsemissies

Emissie stallen

Exporteer
Diercategorie Diersubcategorie Staltype Aantal dieren Bruto N-productie (kg N) Emissie NH₃ (kg) Emissie NOx (als NO₂) (kg)

Emissie externe opslag

Exporteer
Diercategorie Diersubcategorie Mesttype Emissie NH₃ (kg N) Emissie NOx (als NO₂) (kg)

Emissie uitrijden dierlijke mest

Exporteer
Toedieningsplaats Uitgereden N Emissie NH₃ (kg) Emissie NOx (als NO₂) (kg)
Boomgaard 0 0 0
Grasland 0 0 0
Akkerland 0 0 0

Emissie toediening kunstmest

Exporteer
Kunstmesttype Hoeveelheid toegediend (kg N) Emissie NH₃ (kg) Emissie NOx (als NO₂) (kg)

Emissie weide

Exporteer
Diercategorie Diersubcategorie Bruto N-productie (kg N) Emissie NH₃ (kg) Emissie NOx (als NO₂) (kg)